The above rate just for Nepali citizen on Bed & Breakfast Basis.

कृपया क्यूआर स्क्यान गर्नुहोस् र सबमिटमा क्लिक गर्नु अघि भुक्तानी गर्नुहोस्।

technologi.site